مدیریت سرور

مدیریت سرورهای اختصاصی یکی از مهمترین خدماتی است که پردازش پارسیان به مشتریان خود ارائه می‌نماید. کارشناسان فنی پردازش پارسیان، آمادگی دارند تا در هر زمانی با شما در مدیریت سرورهایتان همکاری نمایند. این همکاری می‌تواند شامل بررسی یک مشکل خاص باشد و یا مانیتورینگ(Monitoring) و مدیریت مداوم سرور (Continues Server management) شما.

Web Analytics