میزبانی ایمیل

با استفاده از سرویس میزبانی ایمیل  پردازش پارسیان شما میتوانید  برای کاربران وب سایت خود با برند تجاریتان ، ایمیل ارسال و دریافت نمایید. این سرویس قابلیت ارائه به صورت جداگانه از سایر خدمات هاستینگ (بانک اطلاعاتی، میزبانی وب، …) را داشته و به همین دلیل، اغلب مورد توجه و استفاده شرکت های بزرگ تجاری قرار میگیرد.

Web Analytics